0

Ingen Cancer

Hallellulja, fick besked igår från Mammografienheten och de meddelade att de inte hittat någon Cancer denna gång heller!

Kommentera här: